Lucyna Skwarko

Nie może być nic logiczniejszego niż język, w którym wszystko, co nielogiczne, jest
wyjątkiem!

Witold Gombrowicz — „Ferdydurke”

| O mnie

Jestem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego, wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/387/07. Ukończyłam Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, kierunek Filologia Germańska. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczęłam pracę w Państwowej Agencji Atomistyki, gdzie zajmowałam się tłumaczeniem tekstów z języka niemieckiego na język polski. Po ukończeniu studiów podjęłam pracę w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej, w którym pracuję do dziś. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

W roku 2001 ukończyłam roczny kurs języka niemieckiego ekonomicznego w Instytucie Goethego oraz zdałam egzamin „Prüfung Wirtschaftsdeutsch International” (PWD), organizowany przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Ważnym krokiem w moim rozwoju zawodowym było ukończenie w 2010 r. na Uniwersytecie Warszawskim Studiów Podyplomowych Zarządzanie Ogólnomenedżerskie. Studia pozwoliły mi na pogłębienie wiedzy z zakresu szeroko pojętej ekonomii i umożliwiły wyspecjalizowanie się w tłumaczeniu tekstów z tej dziedziny (bilanse, rachunki zysków i strat, oferty, zakładanie spółek, KRS, NIP, Regon, umowy spółek, wyciągi z rejestrów handlowych, sprawozdania finansowe i inne).

W roku 2006 ukończyłam Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Przysięgłych i Sądowych, organizowane przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki którym zgłębiłam słownictwo z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego, a następnie w tym samym roku zdałam egzamin na tłumacza przysięgłego, organizowany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.2015.487 2016.01.18 zm. Dz.U.2016.65 art. 76).

| Tłumaczenia pisemne

 • Dokumenty samochodowe 80%
 • Świadectwa i zaświadczenia 70%
 • Sprawozdania finansowe 60%
 • Umowy 60%
 • Korespondencja sądowa 50%
 • Wyroki sądowe 40%

| Tłumaczenia ustne

 • Na potrzeby sądów (przede wszystkim sądy gospodarcze) 70%
 • Uczestnictwo przy zawieraniu aktów notarialnych 90%
 • Śluby i inne czynności w urzędach stanu cywilnego 90%
 • Usługi tłumaczeniowe przy innych czynnościach cywilno-prawnych 80%
 • Uczestnictwo w negocjacjach z podmiotami z obszaru niemieckojęzycznego 100%

| Dlaczego WORT?

Ile trudności i nieporozumień można by uniknąć, ile czasu oszczędzić, oddając sprawy w zaufane ręce tłumacza. Friedrich von Gentz

Moja firma nie jest typowym biurem tłumaczeń. Wszystkie zlecenia wykonuję osobiście, dokładając wszelkich starań. Bezpośredni kontakt z klientem pozwala mi lepiej zrozumieć jego indywidualne potrzeby.

Ponieważ nie zlecam wykonania tłumaczeń innym osobom, mogę w 100% gwarantować najwyższą jakość i terminowość wykonanej  pracy przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Współpracowałam z wieloma podmiotami gospodarczymi, m.in. z firmą Weltbild. Wykonywałam tłumaczenia dla HBK Service i AccentTłumaczenia, kancelarii notarialnych, sądów gospodarczych i urzędów. Świadczę również usługi dla klientów indywidualnych.

Warunki wykonywania tłumaczeń zwykłych

 1. Realizację zlecenia rozpoczynam w chwili przekazania dokumentów/zlecenia przez Klienta.
 2. Dokument może zostać przesłany drogę elektroniczną; obowiązuje okazanie oryginałów przy odbiorze tłumaczenia.
 3. Jedna strona obliczeniowa to 1500 znaków bez spacji (dotyczy tekstu w języku docelowym).
 4. Minimalna opłata pobierana jest za jedną stronę.
 5. Tłumaczenia do 10 stron są wykonywane w ciągu dwóch dni roboczych, możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu.
 6. Podane ceny dotyczą gotowego tłumaczenia, bez konieczności dodatkowej redakcji czy weryfikacji.

 

Z języka-na język Strona obliczeniowa Cena  
POL-NIEM 1500 znaków/bez spacji 45 zł Za każdą rozpoczętą stronę
NIEM-POL 1500 znaków/bez spacji 40 zł Za każdą rozpoczętą stronę

 

Warunki wykonywania tłumaczeń poświadczonych

 1. Realizację zlecenia rozpoczynam w chwili przekazania dokumentów/zlecenia przez Klienta.
 2. Dokument może zostać przesłany droga elektroniczną, obowiązuje okazanie oryginałów przy odbiorze tłumaczenia.
 3. Jedna strona obliczeniowa to 1125 znaków bez spacji (dotyczy tekstu w języku docelowym).
 4. W przypadku dokumentów samochodowych stosuję stawkę ryczałtową za „komplet dokumentów”.
 5. Minimalna opłata pobierana jest za jedną stronę.
 6. Tłumaczenia do 10 stron są wykonywane maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych, możliwe ustalenie indywidualnego terminu.
 7. Podane ceny dotyczą gotowego tłumaczenia, bez konieczności dodatkowej redakcji czy weryfikacji.
 8. Dodatkowy egzemplarz to koszt 20% stawki podstawowej.
Z języka-na język Strona obliczeniowa Cena Uwagi
POL-NIEM 1125 znaków/bez spacji 50 zł Za każdą rozpoczętą stronę
NIEM-POL 1125 znaków/bez spacji 45 zł Za każdą rozpoczętą stronę
NIEM-POL Komplet dokumentów samochodowych (Brief I iBrief II) 140 zł Komplet dokumentów bez umowy
NIEM-POL Komplet dokumentów samochodowych (Brief I iBrief II, umowa*) 180 zł Komplet dokumentów z umową

*) Nie ma potrzeby tłumaczenia umów dwujęzycznych.

Tłumaczenia ustne

Jednostka obliczeniowa Stawka
1 godzina 100 zł*

*) za pierwszą i każdą rozpoczętą godzinę

Warunki wykonywania tłumaczeń ustnych

 1. Minimalna cena to 100 zł.
 2. Czas pracy tłumacza naliczany jest od godziny, na którą został umówiony.
 3. Czas pracy poza Warszawą rozliczany jest tzw. „dniówką”. Dojazd tłumacza na miejsce spotkania doliczany jest do czasu tłumaczenia, a koszty jego pobytu i podróży w całości pokrywa Klient.

| Opinie klientów

 • Z pełnym przekonaniem polecam tłumaczenia Pani Lucyny Skwarko oraz rekomenduje je wszystkim, którzy cenią sobie profesjonalne oraz rzetelne przekłady. Przystępna cena oraz znajomość branży dodatkowo zachęcają do skorzystania z usługi.


  Antoni
 • Zaświadczamy, iż pani Lucyna Skwarko wykonywała dla naszej firmy tłumaczenia z języka niemieckiego na polski oraz w odwrotnej konfiguracji, które obejmowały tłumaczenie dokumentacji prawnej związanej z funkcjonowaniem naszej firmy. Wszystkie tłumaczenia wykonywane były od początku do końca sprawnie i z należytą starannością.
  Pragniemy polecić współpracę z panią Lucyną Skwarko ze względu na profesjonalizm oraz dyspozycyjność. Możemy zaświadczyć również o doskonałości świadczonych przez nią usług.


  HBK Service Spółka z o.o.

„Wirklich übersetzen heißt: etwas, das in einer andern Sprache gesprochen ist, seiner Sprache
anpassen.“
(Martin Luther, Tischreden, 1566)

Ich bin vereidigte Dolmetscherin und Übersetzerin der deutschen Sprache. Ich habe im Jahre
2006 die staatliche Prüfung abgelegt und wurde 2007 auf die Liste der vereidigten
Dolmetscher und Übersetzer, die von dem Justizminister geführt wird, eingetragen.
Ich übersetze verschiedene Dokumente sowohl aus dem polnischen ins deutsche als auch aus
dem Deutschen ins Polnische:

 •  Geburtsurkunden
 • Diplome, Zertifikate, Zeugnisse
 • Heiratsurkunden
 • Ausweise
 • Finanzunterlagen etc.
 • Verträge, Vorverträge

und viele mehr.

Ich mache alle Übersetzungen selbst, so kann ich unschlagbares Preis-Leistungs- Verhältnis
anbieten.

Meine Dienstleistungen umfassen auch Dolmetschen – vor allem Konsekutivdolmetschen und
Flüsterdolmetschen. Ich arbeite mit dem Bezirksgericht in Warschau (die wirtschaftliche
Abteilung) sowie mit den Notaren in Warschau. Ich habe auch viele Aufträge von
Privatleuten.

Ich bin genau und zuverlässig. Sollten Sie Fragen haben oder eine Übersetzung oder einen
Dolmetscher brauchen, wenden Sie sich an mich.

Tel.: +48 602 451 030
E-Mail: lucyna@biurowort.pl